కొల్లు రవింద్ర ఛాలంజ్ .......


Kollu Ravindra నీకు ఛాలంజ్ చేస్తున్నాను, నీకు దేవుడు మీద నమ్మకం ఉంటె, ఆ దేవుడు మీద ప్రమాణం చేసి కాంట్రాక్టు టెండర్లలో నేను తప్పు చేశాను అని రుజువు చెయ్.

3 views

Recent Posts

See All

ఈ నెల 20 వ తేదీన......

ఈ నెల 20 వ తేదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న గారు ప్రకాశం జిల్లా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వస్తున్న నేపథ్యంలో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు వద్ద సభా వేదిక ఏర్పాట్లను పరిశీలిస