వైఎస్ కుటుంబం ఎప్పుడు ముస్లిం సోదరులకు అండగా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఇది ఓ నిదర్శనం..

వైఎస్ కుటుంబం ఎప్పుడు ముస్లిం సోదరులకు అండగా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఇది ఓ నిదర్శనం..


క్వారంటైన్ కేంద్రాల్లో ఉన్న ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ మాసం సంధర్భంగా భోజనంలో ప్రత్యేక మెనూను జగన్ గారి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.


#TeamMDM #GunturMDM #APFightsCorona

14 views